طرح ویژه!!

فروش اقساطی پهپاد سمپاش

الآن بخرید، بعداً پرداخت کنید!

با طرح‌های ویژه خرید اقساطی پهپاد سمپاش شریف اگربات، هزینه دستگاه را با خودش بپردازید. 😉