خدمات

001-drone-1-e1583046971867_b993047b0acda059cff23e9f5907bff9

محلول‌پاشی و جامدپاشی به کمک پهپاد

 • ✓پرواز هوشمند و خودکار در شب و روز
 • ✓پوشش یکنواخت و کامل مزرعه
 • ✓افزایش چشمگیر سرعت
 • ✓صرفه‌جویی 98 درصدی آب
 • ✓حذف لهیدگی و تلفات محصول
002-drone-e1583047044729_3b913ecb8d88bf32111e2532e526647c

پایش اراضی کشاورزی به کمک پهپاد

 • ✓پرواز بدون نیاز به باند پروازی
 • ✓تصویربرداری طیف‌سنجی از زمین
 • ✓امکان تصویربرداری حرارتی
 • ✓پایش مزارع بزرگ با تصاویر آنلاین
003-farm-e1583047079157_2b528a0a341dac27da35fcd3b553fd8a

هوشمندسازی سیستم‌های آبیاری

 • ✓مانیتورینگ آنلاین زمین کشاورزی
 • ✓استفاده از شیرهای آبیاری هوشمند
 • ✓دیتالاگینگ سنسورهای بکار رفته
 • ✓آبیاری براساس داده‌های هواشناسی
004-robotic-hand-e1583046860199_328c3adb1271bcc0c55fcd642f5876d9

ارائه راه‌حل رباتیک و اتوماسیون

 • ✓طراحی ربات‌های خاص منظوره
 • ✓ارائه راه‌حل‌های علمی
 • ✓همکاری با دانشگاه‌های برتر کشور
فارسی