22 الی 24 خرداد - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

نمایندگان

نمایندگی خوزستان (اهواز)

آقای مهندس امیرعباس مهتدی

نمایندگی فارس (شیراز)

آقای مهندس میثم حسین زاده

نمایندگی خراسان رضوی (مشهد)

آقای مهندس امین صادقی

نمایندگی گیلان

آقای دکتر مددعلی رستمی ناوان

نمایندگی آذربایجان غربی

آقای مهندس محمد امیری

نمایندگی خوزستان (دزفول)

آقای مهندس محمدمهدی عنایت الهی

نمایندگی خوزستان (سوسنگرد)

آقای حمودی

نمایندگی مازندران

آقای محمد طبری فرد

نمایندگی فارس (داراب)

آقای مهندس امین اسدی