21 الی 23 آذر ماه - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

نمایندگان

نمایندگی خوزستان (اهواز)

آقای مهندس امیرعباس مهتدی

نمایندگی فارس (شیراز)

آقای مهندس میثم حسین زاده

نمایندگی خوزستان (دزفول)

آقای مهندس محمدمهدی عنایت الهی

نمایندگی گیلان

آقای دکتر مددعلی رستمی ناوان

نمایندگی فارس (داراب)

آقای مهندس امین اسدی

نمایندگی آذربایجان غربی

آقای مهندس محمد امیری