22 الی 24 خرداد - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبانی تخصصی حامد سرخی

آقای حامد سرخی فرزند حمید به شماره ملی 1743070731 متولد 1378/08/11 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1399/07/03 به مدت 60 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، با موفقیت به پایان رسانده است.