22 الی 24 خرداد - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبانی تخصصی احمد محمدی

آقا احمد محمدی فرزند اسکندر به شماره ملی 4310964893 متولد 1368/03/11 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1399/11/12 به مدت 60 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، را به موفقیت به پایان رسانده است.