22 الی 24 خرداد - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبان تخصصی محسن رحمانی

آقای محسن رحمانی فرزند بختیار به شماره ملی 2560466198 متولد 1379/11/19 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1400/02/28 به مدت 40 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، با موفقیت به پایان رسانده است.