22 الی 24 خرداد - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبان تخصصی محمدمهدی جعفری

آقای محمدمهدی جعفری فرزند محمدرضا به شماره ملی 0372223291 متولد 1380/09/27 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1400/05/16 به مدت 40 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، را به موفقیت به پایان رسانده است.