18 الی 20 اردیبهشت - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبانی تخصصی امیرعباس مهتدی

آقای امیرعباس مهتدی فرزند احمدرضا به شماره ملی 1743187890 متولد 1379/02/11 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1399/01/04 به مدت 60 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، با موفقیت به پایان رسانده است.