18 الی 20 اردیبهشت - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبانی تخصصی سجاد جاویدی

آقای سجاد جاویدی السعدی فرزند علی به شماره ملی 2560176785 متولد 1370/11/04 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1399/05/06 به مدت 60 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، با موفقیت به پایان رسانده است.