آقای سجاد جاویدی السعدی فرزند علی به شماره ملی ۲۵۶۰۱۷۶۷۸۵ متولد ۱۳۷۰/۱۱/۰۴ دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ به مدت ۶۰ ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، با موفقیت به پایان رسانده است.