12 الی 14 تیرماه- دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبان تخصصی احسان رحمانی

آقای احسان رحمانی فرزند بختیار به شماره ملی 2520041129 متولد 1369/11/22 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1400/02/28 به مدت 40 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، با موفقیت به پایان رسانده است.