12 الی 14 تیرماه- دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبانی تخصصی ناصر احمدی

آقا ناصر احمدی فرزند محمد حسن به شماره ملی 0052758621 متولد 1348/09/01 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1399/11/12 به مدت 60 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، را به موفقیت به پایان رسانده است.