18 الی 20 اردیبهشت - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبان تخصصی ابراهیم معاوی

آقای ابراهیم معاوی فرزند طاهر به شماره ملی 1743692765 متولد 1381/03/13 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1400/05/16 به مدت 40 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، را به موفقیت به پایان رسانده است.