آقای میثم حسین زاده فرزند خداداد به شماره ملی ۲۳۷۲۷۴۷۱۰۱ متولد ۱۳۶۶/۰۹/۰۲ دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ به مدت ۶۰ ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، با موفقیت به پایان رسانده است.