16 الی 18 مردادماه- دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

گواهینامه پایان دوره خلبان تخصصی هادی جاویدی آلسعدی

آقای هادی جاویدی آلسعدی فرزند علی به شماره ملی 2571737783 متولد 1359/04/14 دوره آموزشی تخصصی خلبانی پرنده‌های بدون سرنشین را از تاریخ 1400/02/28 به مدت 40 ساعت که توسط شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) برگزار گردید، با موفقیت به پایان رسانده است.