18 الی 20 اردیبهشت - دوره آموزشی صلاحیت پروازی پهپاد (مهارت خلبانی پهپاد)
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

ثبت اطلاعات حساب کاربری نرم‌افزار پرنده شریف اگربات

برای ایجاد حساب کاربری در نرم افزار رادیو کنترل پهپاد سمپاش شریف اگربات نیاز به اطلاعات زیر است. لطفا زحمت بکشید با دقت اطلاعات خودتان را وارد کنید تا حساب کاربری مخصوص شما به درستی ایجاد شود. عواقب وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه بر عهده فرد است.
در صورتی که در وارد کردن اطلاعات مشکلی داشتید یا سوالی مطرح بود، با شرکت تماس بگیرید تا راهنمایی کنند.

نمونه تصویر کارت ملی

نمونه تصویر کارت ملی

نمونه تصویر سلفی به همراه کارت ملی

لطفا نام خود را به صورت لاتین وارد کنید.

لطا نام حانوادگی خود را به صورت لاتین وارد کنید.

شماره تلفن همراه باید به نام شخص و فعال باشد.

تصویر کارت ملی باید مانند تصوبر بالا باشد.

تصویر سلفی به همراه کارت ملی باید مانند تصوبر بالا باشد.

تصویر باید مانند تصوبر کارت ملی در بالا باشد.

تصویر باید مانند سلفی به همراه کارت ملی تصوبر بالا باشد.